logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLepényi, František

Iné mená:

Lepényi, vel Lepinyi Franciscus. Lepiny František. Lepény František.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Zvolenská Slatina, okr. Zvolen – † 9. apríla 1747, Zvolen

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1719 stal bakalárom, v r. 1720 magistrom filozofie. V tom istom seminári začal v r. 1721 študovať teológiu a bol vysvätený za diakona. 19. mája 1724 bol ustanovený za farára v Dobrej Nive, nato 2. februára 1738 vo Zvolene, kde dostal kaplána. Bol dekanom tohto dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dobrá Niva 1724 máj 19. 1738 feb. 2. Lepényi, František farár
Zvolen 1738 Fehr. 2. +1747 apr. 9. Lepényi, František farár