logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLemeš, Andrej

Iné mená:

Lemess Andreas

Tituly:

prepošt, národovec

Životopisné dáta:

* 28. novembra 1815, Žilina – † 15. novembra 1872, Žilina

Životopis:

Jeho ujcami boli nitriansky kanonik-lektor Juraj Tvrdý a žilinský prepošt Štefan Tvrdý.ord.1839, Ako kaplán pôsobil v Zákopčí. V rokoch 1840 až 1844 bol kaplánom v Turzovke. Od r. 1853 bol farárom v Žiline, kde zastával aj funkciu škôldozorcu. Cisár František Jozef I. (1848-1916) ho 23. novembra 1864 vymenoval za titulárneho prepošta z Mojku. To vtedy patrilo do kompetencie panovníka. S výdatnou pomocou svojich ujcov a banskobystrického veľprepošta Juraja Budatínskeho dal v r. 1869 zrekonštruovať žilinský farský kostol, ktorý sa po požiari r. 1848 nachádzal v ruinách. Bol zmužilým bojovníkom za pravdu a právo slovenského ľudu aj horlivým podporovateľom národnej osvety. V r. 1869 založil v Žiline meštiansky čitateľský spolok Pokrok a stal sa jeho predsedom. Zádušnú svätú omšu za biskupa Štefana Moysesa - 2. septembra 1869 v Pruskom - celebroval pod infulou. V r. 1872 sa písomne obrátil na magistrát mesta Žiliny s požiadavkou, aby učiteľa pre mestskú školu ustanovili len takého, čo ovláda slovenčinu. Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej a stal sa členom jej výboru i Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline. Zastával aj funkciu tajného radcu a obetníka Nitrianskej diecézy. Zomrel v Žiline na infarkt. Pochoval ho bytčiansky dekan vdp. Štefan Tvrdý pri kostole do nového hrobu.

Pramene:

Kompánek, J.: f Andrej Lemeš. Orol, 1872, č. 3, s. 357-358; Paska, I.: A zsolnai plébánia templom egykor és most. Žilina 1890, s. 42; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 III. Martin 1932, s. 30; Slovenský biograjický slovník III. Martin 1989, s. 383; Štanský, P.: Národnostné zloženie Žiliny do roku 1918. In: Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. Martin - Žilina
1984, s. 92-93; †5.11.1872. Obzor, č. 10, 1872, s. 249; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.
https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turzovka 1840 - - 1843 - - Lemeš, Andrej kaplán
Čadca 1843 - - - - - Lemeš, Andrej kaplán
Zákopčie 1849 - - 1853 - - Lemeš, Andrej farár
Žilina 1853 - - +1872 - - Lemeš, Andrej farár