logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLelkeš, Juraj

Iné mená:

Lelkes Georgius. Lelkes Juraj

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

8. júna 1673 bol ustanovený za farára v Kovarciach a už v auguste toho roka v Hliníku, táto farnosť bola vtedy obnovená. V r. 1674 Anton Petérffy vykonal vizitáciu. Nato bol 14. apríla 1681 ustanovený v Detve, 30. januára 1683 v Horných Orešanoch. Odtiaľ potom v r. 1687 v Modre, kde bolo 13. decembra 1690 dokázané, že v meste sa dodržiavali prikázané sviatky. 29. mája 1695 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hliník nad Hronom 1673 aug. - 1681 - - Lelkeš, Juraj farár
Detva 1681 apr. 14. 1683 jan. 30. Lelkeš, Juraj farár
Horné Orešany 1683 jan. 30. 1690 - - Lelkeš, Juraj farár
Modra 1687 - - 1695 - - Lelkeš, Juraj farár