logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLeitman, Anton (1833-1889)

Iné mená:

Leitmann Antonius

Životopisné dáta:

* 1833, Nemecké Pravno, dnes Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 1889, Janova Lehota, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1858 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách, v Banskej Bystrici a Turčianskom Ďure. Potom bol správcom farnosti v Malinovej, v r. 1864 správcom farnosti v Sklenom, nato kaplánom v Krupine. V r. 1866 bol správcom farnosti v Brehoch, od r. 1868 farárom v Píle, od r. 1876 vo Valaskej, od r. 1879 v Kláštore pod Znievom. Od r. 1885 sa výmenou stal farárom v Janovej Lehote v dnešnom okrese Žiar nad Hronom. Trpel pľúcnou chorobou. Tam zomrel a tam je aj pochovaný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1860 sp. - 1862 sp. - Leitman, Anton (1833-1889) kaplán
Malinová 1864 - - 1864 - - Leitman, Anton (1833-1889) administrátor
Brehy 1866 - - 1868 - - Leitman, Anton (1833-1889) administrátor
Krupina 1866 sp. - - - - Leitman, Anton (1833-1889) kaplán
Píla 1869 - - 1874 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár
Valaská 1876 - - 1879 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár
Kláštor pod Znievom 1879 - - 1885 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár
Janova Lehota 1885 - - 1889 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár