logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLehotkay, Franciscus

Iné mená:

Lehotkay, vel Lehoczky Franciscus, Ignatius. Lehotkay, alias Lehocký František Ignác. Lehotkay František

Životopisné dáta:

* Lehôtka pri Poluvsí, okr. Prievidza – † 14. júla 1737, Sučany, okr. Martin

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1693 stal bakalárom, v r. 1694 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári a na bakalára bol povýšený 26. apríla 1697. Hneď predtým, totiž 6. apríla t. r. bol vysvätený za kňaza. 23. októbra rovnako v tom roku bol ustanovený za farára Očovej, potom 22. mája 1703 v Ponikách s Ľubietovou, odkiaľ ho vyhnali Rákocziho povstalci. 23. decembra 1705 do Kamenca pod Vtáčnikom, odtiaľ 5. mája 1707 v Chrenovci. Od 16. apríla 1711 pôsobil v Slovenskom Pravne, od 1. júla 1729 v Sučanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Očová 1697 okt. 23. 1703 máj 22. Lehotkay, Franciscus farár
Poniky 1703 máj 22. 1705 dec. 23. Lehotkay, Franciscus farár
Ľubietová 1703 máj 22. 1705 dec. 23. Lehotkay, Franciscus excurrendo z Poník
Kamenec pod Vtáčnikom 1705 dec. 23. 1707 máj 5. Lehotkay, Franciscus farár
Chrenovec - Brusno 1707 máj 5. 1711 - - Lehotkay, Franciscus farár
Slovenské Pravno 1711 apr. 16. 1729 júl 1. Lehotkay, Franciscus farár
Sučany 1729 júl 1. +1737 júl 14. Lehotkay, Franciscus farár