logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLebed, Melichar

Iné mená:

Lebed Melchior. Libed Melchior.

Životopisné dáta:

16. st.

Životopis:

V r. 1559 bol farárom v Ladomerskej Vieske, o ktorom vizitátor Ján Derecskey zaznačil toto: „Vysvätený vo Viedni, má manželku, syna ešte nemá. Nejako je nakazený herézou od kňazov vrchárskych miest.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1559 sp. - - - - Lebed, Melichar farár