logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLazo, Atanáz Štefan, OFM

Iné mená:

Lazó, Atanáz Štefan

Tituly:

kazateľ, gvardián

Životopisné dáta:

* 1840, Hlohovec – † 10. januára 1906, Žilina

Životopis:

Do Rehole menších bratov vstúpil asi v roku 1861 a kňazské svätenie mu udelili asi v roku 1866. V rokoch 1868-1870 pôsobil ako kaplán v Nižnom Hrušove vo vranovskom okrese. V roku 1876 bol kazateľom v Kremnici. V roku 1888 sa stal administrátorom farnosti v Čabradi, dnešnom Čabradskom Vrbovku v okrese Krupina. Vieme o ňom, že v roku 1905 bol zástupcom gvardiána – vikárom – vo františkánskom kláštore v Žiline.
Zomrel na embóliu pľúc.
Pochoval ho farár opát František Podivínsky, za asistencie vicearchidiakona Jozefa Galiho a kaplána Tomáša Ružičku. Odpočíva na žilinskom cintoríne v jednom z dvoch hrobov naľavo od P. Bazila Jakaboviča. Náhrobný nápis chýba.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; Čapkovič, Pius, OFM: Nekrologium františkánskeho kláštora v Žiline, in Františkánsky obzor, roč. X, Žilina 1942, str. 114; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 121;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižný Hrušov 1868 - - 1870 - - Lazo, Atanáz Štefan, OFM kaplán
Horná Štubňa 1874 - - 1891 - - Lazo, Atanáz Štefan, OFM farár
Čabradsky Vrbovok 1888 - - - - - Lazo, Atanáz Štefan, OFM farár