logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLauko, Ernest

Iné mená:

Lauko Ernest

Životopisné dáta:

* 29. marca 1876, Budapešť, Maďarsko – † 16. novembra 1944, Sklené Teplice, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1901 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Poli, Kremnických Baniach, v r. 1904 správcom farnosti v Krahuliach, potom kaplánom v Handlovej, znovu v Kremnických Baniach, Beňuši, Bojniciach a Banskej Bystrici. Od r. 1908 bol farárom v Jastrabej, kde sa v r. 1925 stal dekanom. Od r. 1926 pôsobil v Sklených Tepliciach, najskôr ako administrátor, od r. 1941 ako farár. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1908 - - 1926 - - Lauko, Ernest farár
Sklené Teplice 1926 - - 1947 - - Lauko, Ernest farár