logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLatečka, Adam

Iné mená:

Latecska Adamus. Latečka Adam

Životopisné dáta:

* Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 27. apríla 1768, Bošany, okr. Partizánske

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1738 stal bakalárom, v r. 1739 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v r. 1743 po štvrtom ročníku. Od r. 1745 bol prepoštom farárom v Bojniciach až do r. 1755. Nato bol 25. novembra 1758 ustanovený za farára v Bošanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MDCCCXXXVI, Nitra 1836; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1745 - - 1755 - - Latečka, Adam kaplan
Bošany 1758 nov. 25. 1786 - - Latečka, Adam farár
Krasno?? 1786 - - - - - Latečka, Adam farár