logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLaťák, Daniel

Iné mená:

Latyák Daniel

Životopisné dáta:

* 1815 – † 14. februára 1879, Lazany, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1842 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Selciach, Chrenovci, Detve a Prievidzi. V r. 1850 bol správcom farnosti v Prievidzi, v r. 1851 v Ponikách. Od r. 1852 pôsobil v Lazanoch, kde aj zomrel. Bol to veľmi nadaný človek. Veľa vytrpel od patróna Majthényiho.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Poniky 1851 - - 1852 - - Laťák, Daniel administrátor
Lazany 1852 - - 1879 - - Laťák, Daniel farár