logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLászlóffy, Pavol

Iné mená:

Lászlóffy Paulus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v generálnom seminári v r. 1723 po štvrtom ročníku. 19. augusta t. r. bol ustanovený za farára v Széplaku (Krásno), kde pracoval až do r. 1728.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno 1723 aug. 19. 1728 - - Lászlóffy, Pavol farár