logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLasáb, Karol

Iné mená:

Laszab Carolus

Životopisné dáta:

* 9. novembra 1835, Banská Štiavnica – † 18. decembra 1899, Sebedražie, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v. 1861 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom, od r. 1872 farárom v Malinovej. Od r. 1882 pôsobil v Sebedraží, kde aj zomrel. Bol známy v diecéze po menom „Karolko“ a vo farnosti ho volali „Dobrý pánko.“

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1862 sp. - 1866 sp. - Lasáb, Karol kaplán
Kremnica 1864 sp. - - - - Lasáb, Karol kaplán
Nitrianske Pravno 1870 - - 1870 - - Lasáb, Karol farár
Malinová 1871 - - 1882 - - Lasáb, Karol farár
Sebedražie 1882 - - +1899 dec. 18. Lasáb, Karol farár