logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLányi, Jozef

Iné mená:

Lányi Jozef

Tituly:

JCDr., biskup, cirkevný historik, orientalista

Životopisné dáta:

* 28. (29.) júna 1868, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 28. októbra 1931, Veľký Varadín, Rumunsko

Životopis:

Študoval na piaristickom gymnáziu v Prievidzi a na gymnáziu v Banskej Bystrici. Štúdium teológie absolvoval na univerzite v Budapešti. Kňazskú vysviacku prijal 2. júla 1891.
V r. 1892 sa stal biskupským archivárom a ceremoniárom, v r. 1899 profesorom na teologickom učilišti v Banskej Bystrici. V rokoch 1895-1898 bol riaditeľom cirkevnej ľudovej školy v Krupine. Potom pôsobil ako farár v Jánovej Lehote. V r. 1900 sa stal dvorným kaplánom, spoločníkom a učiteľom maďarčiny následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este. Popri výučbe ho pravdivo informoval o pomeroch v Uhorsku. V r. 1905 ho vymenovali za kanonika a tinínskeho titulárneho biskupa. Pôsobil ako rektor seminára vo Veľkom Varadíne.
Je autorom viacerých vedeckých prác, štúdií a článkov o cirkevnom maliarstve a jazykoch starovekých kultúr. Bol všeobecne uznávaným znalcom chaldejčiny, asýrčiny a arabčiny. Zaoberal sa aj problematikou kánonického práva a aktuálnymi dobovými otázkami, napríklad emancipáciou žien. Napísal niekoľko odborných diel.

Pramene:

Révai Nagy Lexikona 12. Budapešť 1915, s. 492; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 285; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 357; Nikitsch-Boulles, P.: Vor dem Sturm. Berlín 1925, s. 107-108; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sklené Teplice 1790 - - 1797 - - Lányi, Jozef farár
Hliník nad Hronom 1797 - - 1812 - - Lányi, Jozef farár
Janova Lehota 1896 - - 1899 - - Lányi, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943767Lányi, JozefAz egyházi festészetről1888
943768Lányi, JozefAz Itala és Vulgata1890
943769Lányi, JozefAszyr, kald és arab diakritikus jelek1891
943770Lányi, JozefNabukodonozor büntetése1891
943771Lányi, JozefAz eskü kanonjogi szempontból1894
943772Lányi, JozefA valláserkölcsi nevelés fontossága korunkban1896
943773Lányi, JozefA nőemancipáció és a kath. egyház álláspontja1906