logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLančarič, Jozef

Iné mená:

Lancsarics Josephus.

Životopisné dáta:

* 1691 – † 1729, Báhoň, okr. Pezinok

Životopis:

23. novembra 1715 bol ustanovený za farára v Báhoni s filiálkami Kaplná a Igram. Tam sa v r. 1723 konal súpis, v ktorom sa vravelo, že farár má 32 rokov a dobrú povesť. 12. júna 1728 sa filiálka Kaplná oddelila od materskej farnosti. Je pochovaný v krypte kostola.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Báhoň 1715 nov. 23. +1729 nov. 28. Lančarič, Jozef farár