logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLaktiš, Ján

Iné mená:

Laktiš Joannes

Životopisné dáta:

* 3. októbra 1913, Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce – † 11. marca 1979, Sklabiná, okr. Veľký Krtíš poch. v Topoľčiankach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný v Bratislave 26. júna 1938 za kňaza. V rokoch 1938-1940 bol kaplánom v Preseľanoch v okrese Topoľčany, v r. 1940 v Mojmírovciach pri Nitre a r. 1941 stal sa dočasným správcom farnosti Jedľové Kostoľany v okrese Zlaté Moravce, v rokoch 1942-1944 kurát v Pôtori v okrese Veľký Krtíš. V rokoch 1944-1949 bol farárom v Nitrianskej Blatnicí v okrese Topoľčany, v rokoch 1949-1953 v Hosťovciach, v rokoch 1953-1957 v Jedľových Kostoľanoch. V r. 1957 bol kaplánom v Bojnej a potom v Blesovciach, v rokoch 1959-1965 bol správcom farnosti v Bzinciach pod Javorinou, v rokoch 1965-1968 v Brodskom v okrese Skalica. Od r. 1968 pôsobil v Sklabinej v okrese Veľký Krtíš, kde aj zomrel. Pochovali ho v rodisku.
Počas pôsobenia v Nitrianskej Blatnici bol iniciátorom postavenia kríža na rozhľadni na vrchu Marhát.
Bol veľkým športovcom. Bol aktívny v turistike, v cyklistike, v orientačnom behu, v lyžovaní, ale najviac je známy z účasti na bežeckých maratónoch. Niekoľkokrát bežal maratón v Košiciach, ale aj v zahraničí, napríklad aj v Japonsku. V obci Sklabiná si miestni občania od r. 1999 uctievajú svojho bývalého kňaza športovým podujatím s názvom Memoriál vdp. Jána Laktiša.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 344;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm; http://www.kdhzm.sk/jan-laktis-katolicky-knaz-vyznamny-sportovec/
Schem. 1933.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Preseľany 1938 jún 26. 1940 - - Laktiš, Ján kaplán
Mojmírovce 1940 - - 1941 - - Laktiš, Ján kaplán
Jedľové Kostoľany 1941 - 1941 - - Laktiš, Ján administrátor
Pôtor 1942 - - 1944 - - Laktiš, Ján kurát
Nitrianska Blatnica 1944 - - 1949 - - Laktiš, Ján farár
Hosťovce 1949 - - 1953 - - Laktiš, Ján administrátor
Jedľové Kostoľany 1953 - - 1957 - - Laktiš, Ján administrátor
Bojná 1957 - - 1958 - - Laktiš, Ján kaplán
Blesovce 1958 - - 1959 aug. 1. Laktiš, Ján kaplán
Bzince pod Javorinou 1959 aug. 1. 1965 máj 1. Laktiš, Ján administrátor
Brodské 1965 máj 1. 1968 - - Laktiš, Ján administrátor
Sklabiná 1968 - - +1979 marec 11. Laktiš, Ján administrátor