logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLábossy, Michal

Životopisné dáta:

*1756, + 4.11.1831 Košice

Životopis:

štúdiá – Budín, Jáger, teológia v generálnom seminári v Budíne, 1783 kaplán Prešov, administrátor Prešov, 1788 ceremoniár a sekretár jágerského biskupa Karola Esterháziho, 1797 - 1806 farár Prešov - Solivar, 1798 dekan, riaditeľ národných škôl, 1806 - 1831 riadny kanonik, 1806 - 1819 kanonik - katedrálny archidiakon, 1815* titulárny opát sv. Serafína de Lekér na Spiši, 1818 kanonik – kustód, 1819 kanonik – kantor, 1820 prísediaci súdnej tabule, 1823 kanonik - lektor, 1826* člen konzistória.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1783 - - 1783 po - Lábossy, Michal kaplán
Prešov 1783 po - 1788 - - Lábossy, Michal administrátor
a sekretár jágerského biskupa Karola Esterháziho 1788 - - 1797 - - Lábossy, Michal ceremoniár
Solivar 1797 - - 1806 - - Lábossy, Michal farár