logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLáboši, Michal

Iné mená:

Lábossy

Tituly:

kanonik, asesor

Životopisné dáta:

* 1756 – † 4. novembra 1831, Košice

Životopis:

Nižšie štúdiá absolvoval v Budíne a v Jágri, teológiu študoval v generálnom seminári v Budíne, za kňaza bol ordinovaný v r. 1783. Bol kaplánom v Prešove, kde sa neskôr stal administrátorom. V rokoch 1788-1797 bol ceremoniárom a sekretárom jágerského biskupa Karola Esterháziho. V rokoch 1797-1806 bol farárom v Solivare pri Prešove, pričom bol od r. 1798 dekanom a riaditeľom národných škôl. Od r. 1806 bol kanonikom Košickej kapituly. V rokoch 1806-1831 bol riadnym kanonikom, v rokoch 1806-1819 kanonikom - katedrálnym archidiakonom, od r. 1815 titulárnym opátom sv. Serafína de Lekér na Spiši, v r. 1818 kanonikom – kustódom, od r. 1819 kanonikom – kantorom, od r. 1820 prísediacim súdnej tabule, od r. 1823 kanonikom - lektorom, od r. 1826 aj členom konzistória.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 119

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1783 - - 1785 - - Láboši, Michal kaplán
Prešov 1785 - - 1785 - - Láboši, Michal administrátor
a sekretár jágerského biskupa Karola Esterháziho 1788 - - 1797 - - Láboši, Michal ceremoniár
Solivar 1797 - - 1806 - - Láboši, Michal farár