logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKýška Matej, SchP

Životopisné dáta:

* 25. mája 1950, Partizánske

Životopis:

ThMgr. Matej Kýška, SchP, nar. 25.5.1950, otec Matej, matka Helena, rod. Jenčová, stredoškolské vzdelanie nadobudol v Partizánskom (SVŠ), ord. 10.6.1973 v Bratislave, 1973 - kaplán Martin, 1976 - aktuár BÚ BB, 1980 - SF Riečka, 1986 - SF Riečka (1986 - excurrendo aj Tajov), 1990 - farár Riečka (súčasne od r. 1993 - jún 1996 - duchovný správca Domu sv.Terézie SKCH BB, súčasne 1993 - 2008 prednášajúci katechetiku a katechetickú prax na Teologickom inštitúte v BB - Badíne, 1995 - duchovný Diecéznej charity, 1996 - 1997 - excurrendo farský adm. vTajove, 2000 - 2004 - riaditeľ Diecézneho katechetického centra), od 2011 farský adm. v Leopoldove - Červeník. BÚ v BB zriadil s platnosťou od 1.8.1993 pre územie BB diecézy Diecézne katechetické centrum, ako výkonný orgán biskupa v oblasti katechézy. Od jeho zrodu stál po jeho boku výnimočný človek a kňaz v jednej osobe - ThMgr. Matej Kýška, SchP. Po celých čas - až do svojho odchodu v roku 2004 - bol hybnou silou DKC. Svoje umelecké cítenie sa bohato odrážalo v metodických materiáloch, ktoré sám tvoril. Do katechézy BB diecézy prispel aj svojím členstvom v Inštitúte pre integratívnu geštaltpedagogiku a poradenstvo na Slovensku.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1973 - - 1976 - - Kýška Matej, SchP kaplán
Banská Bystrica 1976 - - 1980 - - Kýška Matej, SchP aktuár BÚ
Riečka 1980 - - 2000 - - Kýška Matej, SchP administrátor, farár (1986 - excurrendo aj Tajov)
Tajov 1986 - - 1990 - - Kýška Matej, SchP excurrendo
Tajov 1996 - - 1997 - - Kýška Matej, SchP administrátor 1996 - 1997 - excurrendo farský adm. vTajove.
Leopoldov 2011 - - - - - Kýška Matej, SchP administrátor 2000 - 2004 - riaditeľ Diecézneho katechetického centra)