logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuzolič, Michal Matej František

Iné mená:

Kuzolics Michael, Mathias, Franciscus. Kuzolicz Michael.

Životopisné dáta:

* Pajštún, dnes Borinka, okr. Malacky – † po r. 1687

Životopis:

V seminári sv. Štefana sa v r. 1668 stal bakalárom, v r. 1669 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári. 4. apríla 1670 bol vysvätený za kňaza. 17. novembra 1671 bol ustanovený za farára v Kovarciach. Nato 28. januára 1673 vo Vysokej pri Morave, kde v tom istom roku vykonal vizitáciu Ferdinand Pálffy. Odtiaľ prešiel v marci 1677 do Zohora. Od 16. mája 1679 bol v Ludaniciach, kde pracoval až do apríla 1687.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kovarce 1671 nov. 17. 1672 - - Kuzolič, Michal Matej František farár
Zohor 1677 - - 1679 - - Kuzolič, Michal Matej František farár
Ludanice 1679 máj 16. 1687 apr. - Kuzolič, Michal Matej František farár