logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKupča, Július

Tituly:

prefekt seminára

Životopisné dáta:

* 8. februára 1943, Hronské Kľačany, okr. Levice – † 10. novembra 2016, Cífer, okr. Trnava, poch. v Hronských Kľačanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 5. júna 1966 vysvätený za kňaza. V rokoch 1966-1970 bol kaplánom v Piešťanoch. V rokoch 1970-1977 bol prefektom kňazského seminára v Bratislave. V rokoch 1977-1985 bol správcom farnosti Bratislava-Trnávka, v rokoch 1985-1991 pôsobil v Litave v okrese Krupina. V r. 1991 bol kaplánom v Šuranoch, v rokoch 1992-1994 v Hlohovci, v r. 1994 v Šali, v r. 1995 v Galante. Od 1. júla 1996 do 15. júla 1998 bol kaplánom v trnavskom Dóme sv. Mikuláša. V rokoch 1998-2000 bol správcom farnosti Blesovce v topoľčianskom okrese. Od 1. júla 2000 bol výpomocným duchovným v Pezinku, od 1. apríla 2003 bol správcom kapucínskeho kostola a duchovným spoločenstva kňazov v Pezinku. Od 1. júla 2006 žil na odpočinku v Dome pokojnej staroby v Cíferi v trnavskom okrese. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Trnavskej arcidiecéze. Zádušná svätá omša sa slúžila vo filiálnom Kostole Božského Srdca Ježišovho v rodných Hronských Kľačanoch, kde je pochovaný na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 344;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161110021

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1966 jún 5. 1970 - - Kupča, Július kaplán
Bratislava 1970 - - 1977 - - Kupča, Július prefekt seminára
Bratislava - Trnávka 1977 - - 1985 - - Kupča, Július správca farnosti
Litava 1985 - - 1991 - - Kupča, Július správca farnosti
Šurany 1991 - - 1992 - - Kupča, Július kaplán
Hlohovec 1992 - - 1994 - - Kupča, Július kaplán
Šaľa 1994 - - 1995 - - Kupča, Július kaplán
Galanta 1995 - - 1996 júl 1. Kupča, Július kaplán
Trnava 1996 júl 1. 1998 júl 15. Kupča, Július kaplán
Blesovce 1998 - - 2000 júl 1. Kupča, Július správca farnosti
Pezinok 2000 júl 1. 2003 apr. 1. Kupča, Július výpomocný duchovný
Pezinok 2003 apr. 1. 2006 júl 1. Kupča, Július správca kapucínskeho kostola duchovný spoločenstva kňazov
Cífer 2006 júl 1. +2016 nov. 10. Kupča, Július dôchodok Dom pokojnej staroby