logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKunst, Ignác

Iné mená:

Kunszt, Ignác

Tituly:

kanonik, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 17. apríla 1770, Trnava – † 15. júla 1842, Trnava

Životopis:

Gymnázium vychodil v Trnave, teologické štúdiá absolvoval v Bratislave. Po kňazskej vysviacke r. 1792 pôsobil ako kaplán v Budíne v Kostole sv. Anny, od r. 1794 v Bratislave v Dóme sv. Martina. Od r. 1801 bol farárom vo Vaďovciach, od r. 1806 v Maduniciach. Dňa 6. mája 1806 ho ustanovili za farára v Dechticiach, od 24. augusta 1814 pôsobil v Chtelnici, kde sa stal aj dištriktuálnym dekanom. V júli 1831 sa stal kanonikom novozriadenej trnavskej kapituly a farárom mesta Trnavy, titulárnym prepoštom. Kázal bernolákovskou slovenčinou, po nemecky aj maďarsky. Bol predplatiteľom Bernolákovho Slovára.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 726.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vaďovce 1801 - - 1805 - - Kunst, Ignác farár
Madunice 1805 febr. 20. 1806 máj 6. Kunst, Ignác farár
Dechtice 1806 - - 1814 aug. 24. Kunst, Ignác farár
Chtelnica 1814 - - 1831 júl 5. Kunst, Ignác farár
Trnava 1831 - - +1842 júl 15. Kunst, Ignác farár