logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKumpán, Andrej

Iné mená:

Kumpan Andreas. Kumpán Andrej. Kumpár Andrej.

Životopisné dáta:

* Petrova Ves, okr. Skalica – † 22. mája 1775, Sučany, okr. Martin

Životopis:

27. januára 1747 nastúpil do alumnátu budínskeho Széchényiana. 24. mája 1749 bol poslaný za kaplána v Trstenej. 20. júna 1752 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri. Nato 9. decembra 1755 v Sučanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1752 jún 20. 1755 dec. 9. Kumpán, Andrej farár