logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKudlík, Imrich

Iné mená:

Kudlik Emericus.

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly, prepošt

Životopisné dáta:

† 16. februára 1772, Bratislava

Životopis:

Teológiu absolvoval v rímskom kolégiu sv. Apolinára, kde postúpil v posvätnej teológii. 14. januára 1726 bol ustanovený za farára v Sikeničke. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý povedal o farárovi, že má 30 rokov. Odtiaľ prešiel 6. októbra 1732 do Veľkých Úľan. Vtedy bol už apoštolským protonotárom. Odtiaľ prešiel v auguste 1739 do Senca. 7. novembra 1741 bol ustanovený v Nových Zámkoch, stal sa dekanom toho dištriktu. V r. 1752 bol povýšený do bratislavskej kapituly, kde bol v r. 1757 ozdobený prepozitúrou sv. Múdrosti de Titel. V tom roku daroval kostolu v Pavlovej ornát, ktorý sa teraz uchováva v primaciálnej zbierke. Bol tiež spovedníkom uršulínok. Založil fundácie po 100 florénov v Sikeničke a Veľkých Úľanoch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sikenička 1726 jún 14. 1732 okt. 6. Kudlík, Imrich farár
Veľké Úľany 1732 okt. 6. 1739 aug. - Kudlík, Imrich farár
Senec 1739 aug. - 1741 nov. 7. Kudlík, Imrich farár
Nové Zámky 1741 nov. 7. 1752 - - Kudlík, Imrich farár