logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKudlička Ján

Iné mená:

Kudlička Ján

Životopisné dáta:

* 3. novembra 1841, Lúžna – † 1900

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1867 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách, Kláštore pod Znievom, Banskej Bystrici a opäť v Starých Horách. V r. 1876 sa stal správcom farnosti v Kunešove, v r. 1877 v Lúčkach, v r. 1880 v Medzibrode, v r. 1881 na Donovaloch. V r. 1891 bol farárom na Motyčkách, kde bol zbavený fary, kvôli obťažovaniu. V r. 1897 bol prepustený do inej diecézy.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Medzibrod 1880 - - 1881 - - Kudlička Ján farár
Motyčky 1881 - - 1891 - - Kudlička Ján farár
Donovaly 1881 - - 1881 - - Kudlička Ján administrátor