logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKúdelka, Anton

Iné mená:

Kúdelka Anton

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 17. januára 1868, Bystrá – † 25. novembra 1927, Mošovce, okr. Turčianske Teplice

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1891 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Selciach, potom vo Valaskej, kde bol aj správcom farnosti. Potom bol kaplánom v Tajove, Dubovej, Chrenovci, Sáse, kde bol tiež aj správcom farnosti. Neskôr bol kaplánom v Sučanoch, Detve, Detvianskej Hute a Hornej Lehote, kde sa v r. 1900 stal administrátorom, v r. 1902 farárom. Ešte v tom roku odišiel do Detvianskej Huty. Od r. 1909 pôsobil v Detve, kde bol v r. 1913 menovaný za pápežského komorníka, v r. 1918 za opáta sv. Juraja de Szerencs. V r. 1921 sa zriekol fary, odišiel na svoj majetok. Potom sa stal správcom farnosti v Turčianskom Ďure. Od r. 1924 žil na dôchodku, no v r. 1926 sa stal farárom v Mošovciach, kde aj zomrel. Bol vysoký, silnej postavy, prísneho vystupovania. Služobné povinnosti duchovného pastiera vykonával veľmi prísne a bol skoro postrachom pre niektorých ľudí. Pre známych bol veselý a výborný spoločník, ktorý spevom a hudbou vedel zabávať priateľov. Voči neznámym sa choval drsno. Bol výborný hospodár. Choval kone, ktoré predával aj biskupskému hospodárstvu. Detviansku faru dostal ako odmenu, lebo bol korunným svedkom proti Pitroffovi, ktorý začal štvavú kampaň proti biskupovi Rimelyimu a aule. Bol tiež dobrý včelár. J. Pánik v HD T. Ďura napísal o ňom: „Bol človek nevšedných vlastností, dobrý kňaz, horlivého účinkovania. Prísny karhateľ všetkých neporiadkov. Výborný kazateľ, ktorého reči boli plné humoru, ale aj mnoho ráz drsného sarkazmu. Mal vlohy pre vedenie spoločenských pohybov, bol dobrým organizátorom. /Za vojny založil sirotinec pre vojnové siroty v Detve./ V politike bol založený silne nacionalisticky. Bez sporov nevedel účinkovať. Súdnych pravôt mal za svojho života toľko, že nevedel snáď ani sám o ich počte. V styku v spolubratmi bol rigorózny, drsný,až hranatý. Jeho pevná vôľa hraničila s hlavatosťou. Bol dobrým hospodárom a nahromadil si toľko prostriedkov, že si mohol kúpiť slušný majetok. Väčšiu čiastku z neho venoval na cirkevné ciele. Pre svoju povahu mal ťažkosti s patrónom. Robil mu ťažkosti s opravami.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1891 - - 1892 - - Kúdelka, Anton administrátor
Horná Lehota 1899 - - 1902 - - Kúdelka, Anton administrátor
Detvianska Huta 1902 - - 1909 - - Kúdelka, Anton farár
Detva 1909 - - 1921 - - Kúdelka, Anton farár
Turčiansky Ďur 1921 - - 1924 - - Kúdelka, Anton farár
Mošovce 1926 - - 1927 - - Kúdelka, Anton farár