logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKucser, Daniel Ján

Iné mená:

Kucser, alias Kucserius Daniel, Joannes, Bapt. Kucser, alias Kucserius Daniel Ján Krstiteľ. Kucserius Daniel.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Od r. 1681 bol farárom v Senici. Odtiaľ prešiel v r. 1685 do Perneka, kde pracoval až do r. 1686, vtedy jeho farnosť spravovali františkáni a farár v Jablonici. V máji 1689 prijal úrad v Perneku a Jablonici. 18. septembra 1690 bol ustanovený v Krupine. Nato bol už 18. decembra toho roka ustanovený v Dojči, kde 5. septembra 1697 dostal nástupcu. Od 12. apríla 1701 bol v mestečku Sásová, kde musel v r. 1704 odstúpiť, totiž Rákocziovci tam dosadili evanjelického farára. V r. 1709 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senica 1681 - - 1685 - - Kucser, Daniel Ján farár
Pernek 1685 - - 1686 - - Kucser, Daniel Ján farár
Pernek 1689 máj - 1689 - - Kucser, Daniel Ján farár
Dojč 1690 dec. 18. 1697 - - Kucser, Daniel Ján farár
Šaštín 1697 sept. 1. 1700 - - Kucser, Daniel Ján farár
Sása 1701 apr. 12. 1704 - - Kucser, Daniel Ján farár