logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuchár, Karol

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 21. júna 1911, Sabinov – † 6. marca 2001, Veľký Šariš, poch. v Sabinove

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie ho 14. júna 1936 v Sabinove vysvätil biskup Jozef Čársky za kňaza. Ako kaplán pôsobil v r. 1936 v Ruskove v okrese Košice-okolie, v r. 1937 v Širokom v okrese Prešov, v r. 1938 v Zborove v bardejovskom okrese a v Trebišove. Od r. 1940 bol farárom v Toryse v sabinovskom okrese. Bol považovaný za zarytého nepriateľa ľudovej de-mokracie. U veriacich bol obľúbený, a každú príleži-tosť využíval na školenie a štvanie proti režimu. Pri podpisovaní ohlasu Katolíckej akcie vyvolal v obci incident. V rokoch 1952-1954 bol mimo pastorácie. V rokoch 1954-1961 bol farárom vo farnosti Pušovce v prešovskom okrese a v rokoch 1961-1978 v Richvalde v bardejovskom okrese. Od r. 1978 žil na dôchodku. Zomrel v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 99; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 115;
internetové zdroje www.farnostsabinov.sk

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ruskov 1936 - - 1937 - - Kuchár, Karol kaplán
Ruskov 1936 - - 1937 - - Kuchár, Karol kaplán
Široké 1937 - - 1938 - - Kuchár, Karol kaplán
Široké 1937 - - 1938 - - Kuchár, Karol kaplán
Zborov 1938 - - 1938 - - Kuchár, Karol kaplán
Trebišov 1938 - - 1940 - - Kuchár, Karol kaplán
Zborov 1938 - - 1938 po - Kuchár, Karol kaplán
Trebišov 1938 po - 1940 - - Kuchár, Karol kaplán
Torysa 1940 - - 1952 - - Kuchár, Karol farár
Torysa 1940 - - 1953 - - Kuchár, Karol správca farnosti
1952 - - 1954 - - Kuchár, Karol mimo_pastorácie.
1953 - - 1954 - - Kuchár, Karol mimo pastorácie
Pušovce 1954 - - 1961 - - Kuchár, Karol administrátor
Pušovce 1954 - - 1961 - - Kuchár, Karol správca farnosti
Richvald 1961 - - 1978 - - Kuchár, Karol administrátor
1961 - - 1962 - - Kuchár, Karol mimo pastorácie
Richvald 1962 - - 1978 - - Kuchár, Karol správca farnosti
Prešov 1978 - - - - - Kuchár, Karol dôchodok
Prešov 1978 - - - - - Kuchár, Karol na dôchodku