logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuchárik, Ján (1883-1955)

Iné mená:

Körey

Tituly:

dištriktuálny dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 23. mája 1883, Prievidza – † 30. marca 1955, Prievidza

Životopis:

Jeho otec sa volal Štefan, matka Mária, rod. Mokrá. Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný v roku 1906. Ako kaplán pôsobil v Beňuši, Detve, Jastrabej a Martine. Od r. 1914 bol správcom farnosti a od 1915 farárom v Ponikách, od 1922 v Hornej Vsi, od r. 1936 vo Zvolenskej Slatine. Slávnostnou inštaláciou 11.6.1940 sa stal šimonovianskym farárom, pôsobil tu do 8. februára 1953. Súčasne mal na starosti aj expozitúru v Baťovanoch až do vzniku samostatnej farnosti, bol škôldozorcom oslianskeho dekanátu od 22.12.1942, cirkevný školský inšpektor a dekan 1945. Od roku 1948 začal chorľavieť (vypomáhali kapláni Peter Broniš a Ladislav Hromádka z Partizánskeho). V roku 1952 boli z fary odobraté matriky za obdobie 1705 – 1914. Ján Kuchárik zomrel ako farár vo výslužbe v Prievidzi, kde je aj pochovaný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beňuš 1906 - - - - - Kuchárik, Ján (1883-1955) kaplán
Detva 1906 po - - - - Kuchárik, Ján (1883-1955) kaplán
Jastrabá 1906 po - - - - Kuchárik, Ján (1883-1955) kaplán
Martin 1914 pred - - - - Kuchárik, Ján (1883-1955) kaplán
Poniky 1914 - - 1921 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) administrátor, farár
Horná Ves 1922 - - 1936 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
Malé Kršteňany 1934 - - 1935 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) excurrendo z Hornej Vsi
Zvolenská Slatina 1936 - - 1940 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
Partizánske-Šimonovany 1940 jún 11. 1953 febr. 8. Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
Prievidza 1953 - - +1955 mar. 30. Kuchárik, Ján (1883-1955) dôchodca