logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuča, Ján

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 26. marca 1907, Joliot USA – † 2. februára 1980, Pezinok, poch. v Tibave, okr. Sobrance

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 19. júna 1932 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Ruskove a v Humennom, v r. 1934 v Trebišove. V rokoch 1935-1940 bol dočasným administrátorom farnosti Turany nad Ondavou v okrese Stropkov. V rokoch 1940-1944 pôsobil v Žalobíne vo vranovskom okrese. Svojou činnosťou a aktivitami povzbudzoval svojich veriacich. Snažil sa počas obdobia svojho krátkeho pôsobenia povzniesť tunajší náboženský a kultúrny život, aktivizoval prácu ružencového spolku. Pripravoval s mládežou divadelné hry a rôzne duchovné podujatia. V rokoch 1945-1952 spravoval farnosť Sedlice v prešovskom okrese, v rokoch 1952-1956 farnosť Giraltovce. Od r. 1956 pôsobil v Tibave v dnešnom okrese Sobrance, pričom v r. 1972 spravoval excurrendo aj farnosť Ostrov. Od r. 1975 žil na dôchodku. Keď sa stal dočasným administrátorom v Zemplínskych Kopčanoch, hneď nato odišiel do Charitného domova v Pezinku, kde aj zomrel. Je pochovaný v Tibave.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 103; Parte; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 115.
Tibava, r. vyd. 2018 (PDF) str. 163.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ruskov 1932 - - 1932 - - Kuča, Ján kaplán
Humenné 1932 - - 1934 - - Kuča, Ján kaplán
Trebišov 1934 - - 1935 - - Kuča, Ján kaplán
Turany nad Ondavou 1935 - - 1940 - - Kuča, Ján administrátor
Žalobín 1940 - - 1945 - - Kuča, Ján administrátor
Sedlice 1945 - - 1952 - - Kuča, Ján administrátor
Giraltovce 1952 - - 1956 - - Kuča, Ján administrátor
Tibava 1956 - - 1975 - - Kuča, Ján administrátor
1975 - - 1975 - - Kuča, Ján na dôchodku
Zemplínske Kopčany 1975 - - 1976 - - Kuča, Ján administrátor potom spravované z Malčíc