logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubínyi, Andrej

Iné mená:

Kubinyi Andreas. Kubínyi Andrej. Kubíni Andrej.

Životopisné dáta:

* 1704 – † 25. augusta 1758, Horné Opatovce

Životopis:

27. augusta 1734 bol ustanovený za farára v Jastrabej. Odtiaľ 10. marca 1740 v Sklených Tepliciach a Horných Opatovciach, ktoré neskôr zanikli, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1734 aug. 27. 1740 mar. 10. Kubínyi, Andrej farár
Sklené Teplice 1740 mar. 10. 1750 - - Kubínyi, Andrej farár
Horné Opatovce 1740 mar. 10. 1758 - - Kubínyi, Andrej farár
Ladomerská Vieska 1746 - - 1746 - - Kubínyi, Andrej excurrendo z H. Opatoviec