logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubáni, Alojz

Iné mená:

Kubányi Alojz

Životopisné dáta:

* 15. septembra 1836, Tvrdošín – † 2. marca 1906, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1860 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kremnických Baniach, Zvolenskej Slatine, Veľkom Poli a Krupine. V rokoch 1864-1866 bol správcom farnosti v Brehoch, potom kaplánom v Krupine. V r. 1869 sa stal farárom v Tajove, kde sa v r. 1897 stal dištriktuálnym dekanom. V r. 1901 bol zbavený dekanstva, v r. 1902 odišiel do dôchodku. Býval u synovca Františka Gašpara v Dubovej, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brehy 1864 - - 1866 - - Kubáni, Alojz farár
Krupina 1864 sp. - - - - Kubáni, Alojz kaplán
Tajov 1869 - - 1902 - - Kubáni, Alojz farár