logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrsnyavi, Mikuláš

Iné mená:

Krsnyavi Nicolaus. Krsznyavi Mikuláš. Krsznyavy Mikuláš.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V máji 1676 odišiel z Belej za farára do Svätej Mary čiže Socoviec, Príboviec a Svätej Barbory. 5. júna toho roka sa naňho sťažoval dištriktuálny dekan Štefan Révay, že sa bráni inštalovaniu. Páter rektor jezuitov v Kláštore pod Znievom usporiadal túto záležitosť. Odtiaľ bol 6. apríla 1684 ustanovený v Slovenskom Pravne, kde pracoval až do r. 1685.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1676 máj 15. 1684 apr. 4. Krsnyavi, Mikuláš farár
Slovenské Pravno 1684 apr. 6. 1685 - - Krsnyavi, Mikuláš farár