logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKršák, Šimon

Iné mená:

Krssák Simon. Kršák Simeon.

Životopisné dáta:

† 6. júna 1763, Veľké Leváre, okr. Malacky

Životopis:

Teológiu ukončil v generálnom seminári v r. 1733 po štvrtom ročníku. 12. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Márii z vrchu Malé Socovce. Nato 16. marca 1737 v Turčianskom Svätom Michale, 25. septembra 1744 v Mošovciach. Odtiaľ potom prešiel 15. februára 1749 vo Veľkých Levár, kde 5. mája 1750 žiadal Ladislav Kolonič fakultu na zriadenie kaplnky. V r. 1755 vykomaô Ján Galgóczy vizitáciu. 8. mája 1760 tam prišiel misionár anabaptistov P. Ignác Zann. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1733 okt. 12. 1737 mar. 16. Kršák, Šimon farár
Turčiansky Michal 1737 mar. 16. 1744 - - Kršák, Šimon farár
Mošovce 1744 sept. 25. 1749 feb. 15. Kršák, Šimon farár
Veľké Leváre 1749 feb. 15. +1763 jún 6. Kršák, Šimon farár