logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrpelec, Juraj

Iné mená:

Krpelecz, Juraj

Tituly:

kanonik, rektor seminára, bernolákovec, zberateľ

Životopisné dáta:

* 17. júla 1761, Martin – † 15. januára 1825, Nitra

Životopis:

Pochádzal z rodičov evanjelického augsburského vyznania. Počas gymnaziálnych štúdií sa stal katolíkom. V r. 1783 ho prijali do nitrianskeho seminára. Teologické štúdiá ukončil v Generálnom seminári v Bratislave a 8. marca 1788 ho vysvätili za kňaza. Po vysviacke pôsobil na Biskupskom úrade v Nitre. V r. 1791 bol ustanovený za farára v Súľove. V r. 1793 sa stal riaditeľom Biskupského úradu v Nitre. Od r. 1797 účinkoval ako farár v Skačanoch, od r. 1799 farár, neskôr dekan v obci Jarok. V r. 1809 sa stal nitrianskym katedrálnym kanonikom a do r. 1811 pôsobil aj ako rektor biskupského seminára. V rokoch 1794-1796 bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Svoju bohatú knižnicu, vrátane viacerých aj bernolákovských kázní, venoval biskupstvu. V testamente pamätal na veriacich, ktorí prestúpili od evanjelikov ku katolíkom, hlavne na chudobných.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 768.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Súľov-Hradná 1791 - - 1793 - - Krpelec, Juraj farár
Skačany 1794 apr. 25. 1797 mar. 30. Krpelec, Juraj farár
Jarok 1797 - - 1809 - - Krpelec, Juraj farár
Dolné Krškany 1801 - - 1801 - - Krpelec, Juraj ecurrendo z Jarku