logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrotký, Jozef

Iné mená:

Krotky Josephus.

Tituly:

kanonik, opát

Životopisné dáta:

* 19. novembra 1821, Ostrihom – † 4. apríla 1893, Ostrihom

Životopis:

Od r. 1836 bol chovancom seminára sv. Imricha. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu vo Viedni. Cez prázdniny pôsobil ako vychovávateľ u baróna Huszára. Roky 1844 a 1845 prečkal v kňazskom ústave v Ostrihome a ako taký bol katechétom na základnej škole u sv. Ignáca. 30. júna 1845 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil sedem mesiacov v Dorogu. Od r. 1846 bol zastupujúcim kaplánom v Budíne vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie, od r. 1847 kaplánom v Pešti vo farnosti sv. Terézie. V tom istom roku sa vrátil do Budína do farnosti Nanebovzatia Panny Márie. Tam prežil obliehanie hradu. V r. 1850 sa stal profesorom náboženstva na gymnáziu v Bratislave, v r. 1854 špirituálom v peštianskom generálnom seminári. Ako taký redigoval „Der Katholische Christ.“ Od 1. mája 1860 bol administrátorom v Márianosztra, a špirituálom polepšovne i u sestričiek z Rehole Sestier kresťanskej lásky. Nato bol 16. augusta 1869 vymenovaný za farára v Nových |Zámkoch, kde bol ustanovený 12. septembra toho roka. V r. 1876 sa stal honorárnym ostrihomským kanonikom. Bol školským inšpektorom na gymnáziu. Bol vymenovaný za čestného občana mestečka. V r. 1880 sa stal ostrihomským kanonikom, farárom katedrálneho kostola na Ostrihomskom hrade a rektorom altárie Zvestovania Prebl. Panny Márie. Bol aj opátom Opátstva sv. Margity Uhorskej. Odmietol štalum archidiakona.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; lexikon.katolikus.hu › K

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mária Nostra (Maďarsko) 1860 máj 1. 1869 aug. 16. Krotký, Jozef farár
Nové Zámky 1869 sept. 12. 1880 - - Krotký, Jozef farár
Ostrihom I.(Maďarsko) 1880 - - +1893 apr. 4. Krotký, Jozef farár