logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrkoška, Milan

Tituly:

honorárny dekan, sídelný nitriansky kanonik

Životopisné dáta:

* 20. decembra 1942, Oščadnica, okr. Čadca

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 27. júna 1965 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Bol kaplánom v Pruskom, no hneď nastúpil na základnú vojenskú službu. V rokoch 1967–1973 bol kaplánom v Turzovke. V rokoch 1973–1991 bol administrátorom v Kysuckom Novom Meste, kde mu v r. 1980 udelili titul honorárneho dekana. V rokoch 1991–1992 bol administrátorom farnosti Svinná v trenčianskom okrese. Od r 1992 pôsobí ako farár v Belej v okrese Žilina. V r. 2006 sa stal honorárnym kanonikom Katedrálnej kapituly v Nitre.
V r. 2015 zostavil obrazový schematizmus kňazov Nitrianskej a Žilinskej diecézy.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154;
dcza.sk/sk/schematizmus/knazi
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 162.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1965 - - 1967 - - Krkoška, Milan kaplán voj. zákl. sl
Turzovka 1967 - - 1973 - - Krkoška, Milan kaplán
Kysucké Nové Mesto 1973 okt. 1. 1991 sept. 1. Krkoška, Milan správca farnosti 1980 honor. dekan
Svinná 1991 sept. 1. 1992 júl 31 Krkoška, Milan správca farnosti
Belá pri Varíne 1992 aug. 1. 2017 jún 30. Krkoška, Milan farár 2006 honor. kanonik Katedrálnej kapituly Nitra
Nitra 2017 júl 1. - - - Krkoška, Milan dôchodok