logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKriško, Michal

Tituly:

PhLic.

Životopisné dáta:

* 26. júna 1940, Snina

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte ho v Bratislave vysvätil 4. júna 1967 trnavský biskup Ambróz Lazík za kňaza Košickej diecézy. Bol kaplánom v košickom Dóme sv. Alžbety, v rokoch 1973 -1998 spravoval farnosť Vyšný Klátov, v rokoch 1988-1990 farnosť Košice-Myslava. V rokoch 1990-2001 bol farárom v Gaboltove v bardejovskom okrese, od r. 2001 žije na odpočinku ako výpomocný duchovný vo Veľkom Šariši v prešovskom okrese.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 103; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 113.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-Dóm 1967 - - 1973 - - Kriško, Michal kaplán
Košice - katedrála 1967 - - 1973 - - Kriško, Michal kapl
Vyšný Klátov 1973 - - 1988 - - Kriško, Michal administrátor
Košice - Myslava 1988 - - 1990 - - Kriško, Michal administrátor
Gaboltov 1990 - - 2001 - - Kriško, Michal farár
Veľký Šariš 2001 - - - - - Kriško, Michal výpomocný duchovný