logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKreisling, Ján

Iné mená:

Kreiszling, vel Crysling Joannes. Kreislig, Crysling Ján

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1525 sa objavuje ako kňaz v Budíne, ktorý v tom roku s Konrádom Kordátom propagoval v Budíne Lutherovo učenie, ale na zakročenie pápežského legáta kardinála Compeggia s prímasom Szalkaiom bol uväznený v Ostrihome, aby podliehal cirkevného súdu. Na zásah banských miest bol oslobodený. Vtedy prešiel do banských miest a tam šíril Lutherove názory, ale arcibiskup Pavol Várday ho dal predvolať a zadržať, ale mnohí občania Kremnice orodovali zaňho u arcibiskupa, na čo ho prepustil. Avšak heréza sa ďalej šírila, arcibiskup vyslal Františka de Keresztur a Andreja prepošta de Ságh v r. 1533 na kánonickú vizitáciu. Bol predvolaný do Trnavy. Mesto chránilo svojho farára pod zámienkou, že sa ho snažia brániť, ho nepustili do Trnavy, že cesta je záťažou, nebezpečná plná zbojníkov a útočníkov. Existovali poverenia Ferdinanda I., ktoré v r. 1533 prikazovali občanom: „aby svojho kňaza ako heretika a sektára priviedli k arcibiskupovi.“ Arcibiskup musel v r. 1534 znovu cestovať, čo malo za následok, že tam vypuklo povstanie. Keď sa oslobodil zo žalára, odišiel do Sliezska. Odtiaľ, z Krnova ho pozvali za farára do Krupiny a z Krupiny v r. 1541 do Banskej Štiavnice, keď zosadili farára Jána Panicula. Tu ostal do r. 1549. Mal týždenný plat štyri zlatky v striebre.

Pramene:

Uj Magy. Sion 1878. 292; Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 307; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budapest I. Assumptionem 1525 sp. - - - - Kreisling, Ján farár
Kremnica 1533 sp. - - - - Kreisling, Ján farár