logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrcho, Pavol

Iné mená:

Krchó de Trubin et Szulina Paulus. Krcho de Trubín et Szulina Pavel.

Životopisné dáta:

* 1714, Trubín, okr. Žiar nad Hronom – † 28. marca 1767, Trnava

Životopis:

8. novembra 1736 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. Teológiu absolvoval štúdiom morálnej teológie. 30. marca 1740 bol ustanovený za farára v Horných Šipiciach. Nato bol 16. decembra toho roka ustanovený vo Vysokej pri Banskej Štiavnici, 8. júla 1746 v Ružindole, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý povedal o farárovi, že má 41 rokov. Dom má na spadnutie. Postavil kamennú sochu sv. Jána Nepomuckého. Od 20. septembra 1760 bol v Jastrabí, kde pracoval až do r. 1766. Odišiel do kňazského domova do Trnavy, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vysoká 1740 dec. 16. 1745 - - Krcho, Pavol farár
Šipice 1740 mar. 30. 1740 dec. 16. Krcho, Pavol farár
Ružindol 1746 júl 8. 1760 - - Krcho, Pavol farár
Jastrabá 1760 sept. 20. 1766 - - Krcho, Pavol farár