logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrchňák, Jakub

Iné mená:

Krchnyák Jacobus.

Životopisné dáta:

* 1713 – † 7. januára 1772, Budmerice, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 23. mája 1740 bol ustanovený za farára v Doľanoch, kde 15. mája 1756 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý zaznamenal o farárovi: „43 ročný, usilovný, vzorný.“ Odtiaľ prešiel 1. júna toho roka do Budmeríc, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Doľany 1740 máj 23. 1756 jún l. Krchňák, Jakub farár
Budmerice 1757 jún 1. +1772 jan. 7. Krchňák, Jakub farár