logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrasnec, Jozef

Iné mená:

Krasznyecz Josephus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Draškoviec v Turčianskej župe. 5. novembra 1743 bol zo seminára sv. Imricha poslaný do alumnátu budínskeho Széchényiana. 17. decembra 1747 bol vysvätený za kňaza. 20. júla 1748 bol ustanovený za farára v Moravanoch, 1. júla 1750 v Bacúrove, 18. marca 1751 v Chrašťanoch. Potom 14. júna 1757 v Hronskej Novej Vsi čiže Novej Dedine, kde pokračoval v stavbe kostola svojho predchodcu z milodarov. Z vlastných prostriedkov sa postaral o kryptu, v ktorej bol pochovaný ako prvý.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Moravany nad Váhom 1748 júl 20. 1760 - - Krasnec, Jozef farár
Bacúrov 1750 júl 1. 1751 mar. 18. Krasnec, Jozef farár
Chrašťany 1751 mar. 18. 1757 jún 14. Krasnec, Jozef farár
Nová Dedina 1757 jún 14. +1763 nov. 27. Krasnec, Jozef farár