logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKralinovič, Matej

Iné mená:

Kralinovics Mathias. Kralinovič Matej

Životopisné dáta:

* 1677 – † po r. 1715

Životopis:

20. augusta 1700 bol ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Helene. Za Rákocziho nepokojov bol vyhnaný a dosadený bol pastor. 24. apríla 1701 bol ustanovený v Nyergesújfalu, spolu s Tátom, Mogyorósom a Bajotom. Tam v tom roku vykonal vizitáciu František Jezerniczky, ktorý povedal, že farár má 24 rokov. V r. 1708 bol vo Zvolene. Odtiaľ prešiel 23. mája 1709 do Šenkvíc, kde pracoval až do r. 1711. Od 1. januára 1712 bol vo Veľkom Záluží, kde v tom istom roku prestal pracovať. V r. 1715 bol druhý raz vo Zvolene.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1700 aug. 20. 1701 apr. 24. Kralinovič, Matej farár
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1701 apr. 24. 1709 - - Kralinovič, Matej farár
Zvolen 1708 - - 1709 - - Kralinovič, Matej farár
Šenkvice 1709 - - 1711 - - Kralinovič, Matej farár
Veľké Zálužie 1712 jan. 1. 1712 - - Kralinovič, Matej farár
Zvolen 1715 - - 1715 - - Kralinovič, Matej administrátot