logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrajčovič, Ján

Iné mená:

Krajcsovics Joannes. Krajcsovics Ján. Krajčovič Ján

Životopisné dáta:

† 18. alebo 19. novembra 1807, Janova Lehota, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Bol kňazom Vacovskej diecézy a na sprostredkovanie najosvietenejšieho predsedu komory grófa Grassalkoviča bol prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy. 13. januára 1771 bol ustanovený za farára vo Vyhniach. Tu vymenil s Ignácom Ganczerom a 2. mája 1773 prešiel do Banskej Hodruše. Tam sa v r. 1774 vykonal súpis farnosti. V mesiaci septembri toho roka bola naňho podaná sťažnosť. V r. 1778 zanechal farnosť a arcidiecézu a prešiel do Banskobystrickej diecézy. Stal sa farárom v Novej Bani, od r. 1795 pôsobil v Háji, od r. 1800 v Janovej Lehote, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1762 nov. 26. 1773 - - Krajčovič, Ján farár
Vyhne 1771 jan. 13. 1773 máj 2. Krajčovič, Ján farár
Banská Hodruša 1773 máj 2. 1778 - - Krajčovič, Ján farár
Nová Baňa 1778 - - 1795 - - Krajčovič, Ján farár
Turčianske Teplice 1795 - - 1800 - - Krajčovič, Ján farár
Janova Lehota 1800 - - 1808 - - Krajčovič, Ján farár