logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKovalský, Samuel

Iné mená:

Kovalszky Samuel. Kovalský Samuel

Životopisné dáta:

* 1714, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica – † 17. septembra 1757, Predajná, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Ako svetský študent na trnavskej univerzite sa v r. 1733 stal bakalárom a v r. 1734 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v seminári Marianum v r. 1737 po treťom ročníku. 6. augusta toho roka bol ustanovený za farára v Litave, odtiaľ 7. mája 1738 v Ponikách, kde zaobstaral hlavný oltár. Od 1. februára 1748 pôsobil v Predajnej, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu Jozef Baťán, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 41 rokov a je príkladne poslušný. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Historia domus Slovenská Ľupča; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Litava 1737 aug. 6. 1738 - - Kovalský, Samuel farár
Poniky 1738 máj 7. 1746 feb. 1. Kovalský, Samuel farár
Predajná 1748 feb. 1. +1767 sept. 17. Kovalský, Samuel farár