logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKovalčík, Martin

Iné mená:

Kovaltsik Martinus

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1763, Sihelné, okr. Námestovo – † 9. septembra 1830, Predajná, okr. Brezno

Životopis:

Narodil sa v rodine slobodníka. Po skončení teologického štúdia bol v r. 1791 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vyhniach a Banskej Bystrici. Od r. 1795 bol farárom v Španej Doline, od r. 1800 v Starých Horách, kde sa v r. 1802 stal dištriktuálnym dekanom. Od r. 1805 pôsobil v Predajnej, kde aj zomrel.

Pramene:

Historia domus Staré Hory; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1795 - - 1801 - - Kovalčík, Martin farár
Staré Hory 1800 - - 1806 - - Kovalčík, Martin farár
Predajná 1805 - - 1831 - - Kovalčík, Martin farár