logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKovácsy, Juraj Štefan

Iné mená:

Kovácsy Georgius, Stephanus.

Životopisné dáta:

† 5. júla 1741, Hostie, okr. Zlaté Moravce

Životopis:

Od r. 1711 bol farárom vo Veľkých Uherciach, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovics, ktorý vravel, že farár má 26 rokov. V r. 1715 prešiel do Prieval. 13. mája 1721 bol ustanovený v Kerestúre čiže Hostiach, kde aj zomrel. Jeho testament je k dispozícii.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1711 - - 1715 - - Kovácsy, Juraj Štefan farár
Prievaly 1715 - - 1721 máj 13. Kovácsy, Juraj Štefan farár
Križovany nad Dudváhom 1721 máj 13. +1741 júl 5. Kovácsy, Juraj Štefan farár