logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKovács, Andrej (1802-1839)

Iné mená:

Kovács, Andrej ml.

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, asesor

Životopisné dáta:

* 23. novembra 1802, Brehov, okr. Trebišov – † 11. septembra 1839, Krivany, okr. Sabinov

Životopis:

Študoval v Košiciach, po skončení teologických štúdií ho 23. novembra 1825 vysvätil v Košiciach biskup Št. Čech za kňaza. V rokoch 1825-1827 pôsobil v Abaújszántó, v r. 1827 v Lastovciach, v r. 1828 vo Veľkých Trakanoch v trebišovskom okrese. Od r. 1829 pôsobil vo farnosti Torysa v sabinovskom okrese, najprv ako administrátor, neskôr ako farár, pričom v rokoch 1830-1833 zároveň excurrendo spravoval farnosť Krivany a od r. 1837 bol aj prísediacim súdnej tabule Šarišskej stolice.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 107-108

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Abaújszántó(Maďarsko) 1825 - - 1827 - - Kovács, Andrej (1802-1839) pôsobil
Lastovce 1827 - - 1828 - - Kovács, Andrej (1802-1839) pôsobil
Veľké Trakany 1828 - - 1829 - - Kovács, Andrej (1802-1839) pôsobil
Torysa 1829 - - 1839 - - Kovács, Andrej (1802-1839) administrátor, farár
Krivany 1830 - - 1833 - - Kovács, Andrej (1802-1839) excurrendo