logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKováč, Rayner Andrej, OFM

Tituly:

rehoľný kňaz

Životopisné dáta:

* 30. júna 1922, Prešov – † 2. februára 1988, Prešov, poch. v Nižnom Slavkove, okres Sabinov

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 25. augusta 1938. Teológiu študoval v rehoľnom bohosloveckom učilišti v Žiline. Ako bohoslovec aktívne pracoval v Krúžku svätého Bonaventúru žilinských františkánskych bohoslovcov a v školskom roku 1945/1946 bol administrátorom jeho výboru. Kňazské svätenie prijal 29. júna 1946 v Nitre. V roku 1947 sa stal kaplánom vo Farnosti Košice-juh, od roku 1950 spravoval farnosť v Nižnej Šebastovej, dnes časti Prešova, v roku 1955 sa stal kaplánom v Trebišove a napokon bol od roku 1962 správcom farnosti v Nižnom Slavkove v sabinovskom okrese, pričom excurrendo spravoval aj farnosť Brezovička. Zomrel v Prešove, pochovali ho v Nižnom Slavkove.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 103; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 109.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-juh 1946 - - 1950 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM kaplán
Nižná Šebastová 1950 - - 1953 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM správca farnosti
Trebišov 1955 - - 1962 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM kaplán
Nižný Slavkov 1962 - - 1988 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM správca farnosti
Brezovička 1962 - - 1988 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM excurrendo