logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKováčik, Juraj (1850-1932)

Iné mená:

Kováčik Juraj.

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 24. apríla 1850, Liptovský Trnovec – † 7. marca 1932, Slovenská Ľupča

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1875 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dobrej Nive, potom bol správcom farnosti v Detvianskej Hute a Donovaloch, potom kaplán v Badíne, kde sa v r. 1883 stal správcom farnosti. Od r. 1883 bol farárom v Necpaloch, kde sa v r. 1890 stal dekanom, od r. 1895 bol v Babinej, kde bol v r. 1925 menovaný za čestného dekana. Od r. 1930 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Donovaly 1876 - - 1877 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) administrátor
Badín 1882 - - 1883 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) administrátor
Necpaly 1883 - - 1895 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) farár
Babiná 1894 - - 1930 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) farár