logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKováč, Anton

Tituly:

PhDr., ThLic., PaeDr.

Životopisné dáta:

* 14. mája 1950, Dlhá nad Oravou, okr. Dolný Kubín – † 15. februára 2010, Dlhá nad Oravou

Životopis:

Strednú školu navštevoval v Trstenej. Teológiu študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, po jej ukončení bol 10. júna 1973 ordinovaný za kňaza.
Bol kaplánom v Dolnom Kubíne a v Poprade. V rokoch 1976-1984 bol správcom farnosti Matejovce, dnes mestskej časti Popradu, pričom od roku 1978 spravoval excurrendo aj farnosdť Mlynica. V rokoch 1984-1990 bol správcom farnosti Poprad, v rokoch 1990-2005 správcom farnosti Spišská Stará Ves v okrese Kežmarok. V rokoch 2005-2008 bol farárom v Čimhovej v okrese Tvrdošín. Od r. 2008 žil na odpočinku v rodisku, kde zomrel a kde je aj pochovaný.
Už v roku 1977 požiadal o zapísanie do zoznamu ašpirantov doktora teológie a v roku 1978 mu bol súhlas k ašpirantúre udelený. Na katolíckej univerzite v Lubline získal v roku 1997 titul magister teológie a licenciát teológie. V roku 2001 mu na Univerzite Komenského v Bratislave udelili titul doktora teológie a vedecko-akademicku hodnosť „philosophiae doctor“. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku získal akademické tituly doktor filozofie v roku 2003 a doktor pedagogiky v roku 2004.
Napísal niekoľko diel z oblasti filozofie a pastorálnej teológie.

Pramene:

http://www.dlha.sk/oznamy/odisiel-velky-clovek.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Kubín 1973 - - 1973 - - Kováč, Anton kaplán
Poprad 1973 - - 1976 - - Kováč, Anton kaplán
Poprad - Matejovce 1976 - - - - - Kováč, Anton správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
40471Kováč, AntonUtrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu2008
215127Kováč, AntonPastoračná starostlivosť o chorého a zomierajúceho. 2008
40395Kováč, AntonPastoračná činnosť o starých a chorých2008
1047967Kováč, AntonPeter Korbeľ Svedok viery. 2010

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
214548Kaučiarik, JozefMemorabilia. 2008
467674Kováč, Ján, SVDMôj život je misia. 2010